Одиме на Државен натпревар по Македонски јазик и литература

На Регионалниот натпревар по Македонски јазик и литература нашите ученички Јана Каралиевска и Христина Лазеска под менторство на проф. м-р Перчо Божиновски ги постигнаа следните резултати:

Јана Каралиевска (III-1) освои 70 поени и обезбеди учество на Државниот натпревар;
Христина Лазеска (III-1) освои 65 поени.

Ова е вистински начин како се сакаат македонскиот јазик и Македонија!