Втор дел од ЕРАЗМУС+ проектот „Decreasing the diversities through drama/3D“

Од 15.01. до 19.01.2024г.во Волос, Република Грција се одржа втората мобилност од проектот „Decreasing the diversities through drama/3D“. На проектот учествуваа Бисера Вранишкоска, Калина Наумоска, Софија Коруноска и Дамјан Недески под менторство на проф. Ирена Бачиќ и Светлана Огненова. Реализацијата на овој проект е во соработка со здружението Ксанаду Арт од Охрид. Преку театарски работилници се разработија различни теми поврзани со булингот во училиштата. Во февруари ќе биде завршната фаза кога домаќин ќе биде нашата Гимназија.