Нов ЕРАЗМУС + проект MUltiDIsciplinary design of parent and teacher training to prevent peer bullying MUDI

Во периодот од 01.02. до 04.02. во градот Потенца, Италија се одржа координативен состанок за отпочнување на проектот од ЕРАЗМУС + , MUltiDIsciplinary design of parent and teacher training to prevent peer bullying MUDI. Во проектот, покрај нашата Гимназија вклучени се и училишта од Турција, Италија, Полска, граѓански здруженија од Холандија и Франција и Универзитет од Букурешт, Романија.