Спортска поддршка за ретките!

Како поддршка на настанот организиран по повод февруари – Месецот на одбеллежување на ретките болести, нашите ученици со предметен проф. Наум Рилкоски беа дел од спортскиот настан организиран во СОСУ “Св Кирил и Методиј”.