Резултати од одбрана на проектна задача – државна матура 2023/2024

Биологија – ТУКА

Aнглиски јазик – ТУКА

Математика – ТУКА

Физика – ТУКА

Бизнис и претприемништво ; Вовед во правото – ТУКА

Психологија – ТУКА

Филозофија – ТУКА

Maкедонски јазик и литература – ТУКА

Ликовна уметност – ТУКА

Географија – ТУКА

Информатика – ТУКА

Латински јазик – ТУКА

Спорт – ТУКА

Хемија – ТУКА

Историја – ТУКА

Социологија – ТУКА