Распоред на кандидати по простории за полагање државна матура на 01.06.2024 год.

СПИСОЦИ НА КАНДИДАТИ

Македонски јазик и литература – Гимназија ТУКА

Македонски јазик и литература – Спортска академија ТУКА

Македонски јазик и литература – Полагање со помош ТУКА

РАСПОРЕД НА ПРОСТОРИИ

ХОДНИК ПРИЗЕМЈЕ – Македонски јазик и литература 1, 2 и 3

ХОДНИК I КАТ – Македонски јазик и литература  4, 5 и 6

ХОДНИК II КАТ – Македонски јазик и литература 7, 8, 9 и 10

ХОДНИК ПОТКРОВЈЕ – Македонски јазик и литература 11, 12 и Спортска академија

Правилата за полагање можете да ги погледнете на следниот ЛИНК.