Одлични резултати на нашите ученици на државниот натпревар по македонски јазик и литература

Државен натпревар по македонски јазик и литература:
I година:
II место: Теодора Лазароска, 85 бода-ментор: Ирена Бачиќ
III место: Јована Николоска, 84 бода- ментор: Ирена Бачиќ
III година:
III место: Теодора Гиноска, 67 бода и Христина Лазеска, 67 бода- ментор: Перчо Божиновски