Резултати од полагањето на интерните испити од државната матура 2023/2024

Биологија – ТУКА

Латински јазик – ТУКА

Музичка уметност – ТУКА

Англиски јазик – ТУКА

Филозофија – ТУКА

Географија – ТУКА

Хемија – ТУКА

Информатика – ТУКА

Социологија – ТУКА

Историја – ТУКА

Математика – ТУКА

Физика – ТУКА