Нов концепт за работа – една смена во новата учебна година !

📢 Најава за новини во работењето на училиштето: работење во една смена за учениците од I до IV година;
✏️ Успешно завршено прво пријавување на идните гимназијалци;
✏️ Второ пријавување на 01.07. и 02.07. до 15 часот;
✏️ Доставување на документи во Гимназијата : на 01.07. од 7-17 часот и на 02.07 од 7-15 часот;

💫Секогаш први во процесот на унапредување на наставата за учениците!