Термини за прием на родители

Учебна 2022/2023 година

 Име и презиме

I  и  II год. ПРЕТПЛАДНЕ

III и IV год. ПОПЛАДНЕ

III и IV год. ПРЕТПЛАДНЕ

и II год. ПОПЛАДНЕ

Ангеличин Жура Григор

вторник

1705-1745

вторник

1105-1145

Арнаудова Рената

вторник

1300-1330

вторник

1900-1930

Аслимоски Љупчо

понеделник

1420-1505

понеделник

0820-0905

Ангелкоска Виолета

понеделник

1510-1600

понеделник

0910-1000

Бачиќ Ирена

среда

820-905

среда

1420-1505

Билко Тања                       

понеделник

1100-1140

понеделник

1700-1740

Богоески Јане

четврток

1600-1800

четврток

1600-1800

Бојческа Екатерина     

четврток

1100-1140

понеделник

1100-1140

Божиновски Перчо

понеделник

1700-1740

понеделник

0910-0950

Бешироска Р. Гордана

понеделник

1745-1825

понеделник

1145-1225

Гавриловска Мартина

среда

1145-1225

среда

1745-1825

Голабоска Светлана     

понеделник

1100-1145

понеделник

1700-1745

Гушевска В. Вера

понеделник

1145-1245

петок

1145-1245

Димоски Александар      

петок

1310-1340

петок

1310-1340

Доревски Ѓоко

понеделник

1100-1145

понеделник

1700-1745

Ѓореска Менка        

понеделник

1700-1745

понеделник

1100-1145

Ѓурчиноска Т. Ирена

петок

1100-1145

петок

1700-1745

Иваноска Јасминка

понеделник

1000-1100

среда

1300-1400

Илоски Војо

/

вторник

1310-1400

Илиески Филип

четврток

1200-1300

четврток

1400-1500

Јамандиев Наум       

понеделник

0950-1100

понеделник

1555-1700

Јанева Јасмина

/

среда

1420-1510

Јанеска Славка 

вторник

1010-1100

вторник

1600-1640

Јовческа Вера         

вторник

1230-1325

вторник

1230-1325

Каневчев Стефан

понеделник

1230-1315

понеделник

1230-1315

Кичеец Славица

четврток

0820-0900

четврток

1420-1500

Николоска Ф.Надица

петок

0820-0905

петок

1420-1505

Коњановска Т. Нела      

вторник

1610-1655

вторник

0955-1055

Кузманоска Христина

среда

0910-1010

среда

1510-1610

Кафтаноска А. Билјана

четврток

1000-1030

четврток

1600-1630

Левеска Елизабета

понеделник

1620-1705

понеделник

1020-1105

Љубисављевиќ П. Кристина

петок

0820-0905

петок

1420-1505

Машановиќ С. Милијана

среда

1100-1140

среда

1700-1740

Недеска М. Сузана

петок

0905-0945

петок

1245-1330

Никовска Виолета

петок

1015-1100

петок

1615-1500

Огненова Светлана

четврток

1245-1330

четврток

1600-1645

Паункоски Димитрија

петок

1010-1110

петок

1510-1610

Патчев Михаил

петок

0910-0955

1100-1145

петок

1510-1555

1700-1745

Пипиле Грета    

понеделник

1000-1055

понеделник

1610-1655

Размоски Боро

среда

1610-1655

среда

1010-1055

Речкоски Влатко    

среда

1315-1400

среда

1315-1400

Рилкоски Наум          

среда

1610-1655

среда

1010-1055

Ристеска Сузана

понеделник

925-1010

вторник

1615-1700

Речкоска Надица

четврток

1745-1835

четврток

1145-1235

Сиљаноска Марија

четврток

1610-1700

четврток

1010-1055

Слатиноска Катерина    

понеделник

0820-0905

понеделник

1420-1505

Спироска Даниела

четврток

0905-1005

четврток

1505-1605

Стевоска Билјана

вторник

0900-1300

вторник

1500-1900

Стојковски Николче

понеделник

1100-1300

понеделник

1700-1900

Старковски Зоран

четврток

1000-1100

четврток

1600-1700

Танеска Маријана

четврток

1330-1500

четврток

1015-1140

Толеска Т. Радмила

петок

0820-0905

петок

1420-1505

Томоска Александра

четврток

0910-0955

четврток

1510-1555

Топенчарова К. Ана

четврток

0815-0915

четврток

1415-1515

Тренески Никола    

понеделник

0905-0955

понеделник

1505-1555

Трпески Звонко       

понеделник

1750-1830

среда

1015-1100

понеделник

1150-1200

среда

1615-1700

Цветкоски Дарко

четврток

0910-0955

1100-1140

четврток

1510-1555

1700-1740

Цветковиќ Снежана

среда

1010-1100

среда

1610-1700

Цветкоска Весна   

понеделник

1000-1100

понеделник

1520-1620

Чанова Марија     

понеделник

1610-1655

понеделник

1010-1055

Чачор Валентин

петок

1415-1500

петок

0815-0900