Посета на локалитетите Кокино и Куклица

На 12.10.2018 година дел од учениците од II година при ОСУ „Св. Климент Охридски“
заедно со професорите Менка Ѓореска и Ристе Николески, како прв дел од проектот реализираа
теренска настава во локалитетите Кокино и Куклица.

Извештајот за посетата можете да го видите ТУКА