АУДИЦИЈА

Проектната активност ДРАМА најавува АУДИЦИЈА за учениците од I до IV година.

Сценариото за аудицијата може да го преземете ТУКА.

Распоредот е следниот: на 28.01.2020 во 12 часот за ученците од I и II година, а на 30.01.2020 год. во 12 часот за учениците од III и IV година.

Учениците можат да се претстават поединечно или во група по избор на конкретен дел исклучиво од даденото сценарио.