Успех на гимназијалците на Регионалниот натпревар по англиски јазик

На Регионалниот натпревар по англиски јазик одржан на 07.05.2022 год. учениците од ОСУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид имаа забележителен успех постигнувајќи ги следните резултати

I година: Ева Тасевска (I место), Јана Каралиевска (II место) – ментор Даниела Спироска

II година: Нина Нелоска (I место), Марија Наумоска (II место) – ментор Ленче Ристевска

III година: Сара Бушиноска (II место), Јован Косаркоски (II место) – ментор Нела Коњановска Танеска