Прво место на 58-от Државен натпревар на младите истражувачи од РС Македонија „Наука на млади“

Горазд Блажески, ученик од II година при ОСУ „Св. Климент Охридски“ освои Златен медал – Прво место на Државниот натпревар на младите истражувачи од Република Северна Македонија „Наука на млади“ во областа применета физика. Натпреварот се одржа на 16.04.2022 година, а учениккот учествуваше со експериментот: „Воден мост“ – Левитација на водата под дејство на висок напон.