Честит празник 7 Ноември – Денот на ослободувањето на Охрид

И учениците од нашата Гимназија беа дел од прославата што се одржа во Општината по повод празнувањето на денот на ослободувањето на Охрид.