Одлични резултати на нашите ученици на меѓународниот натпревар по математика International Youth Math Challenge

На ден 13.12.2022 се одржа меѓународниот натпревар по математика International Youth Math Challenge, на кој учествуваа учениците од гимназијата и ги освоија следните награди:
• Ана Томоска – бронзен медал
I година под менторство на професор Александра Томоска

• Нина Стевоска- сребрен медал
• Горазд Блажески – сребрен медал
III година под менторство на професор Александра Томоска

• Кристијан Шишкоски – златен медал
• Ева Китрозоска – златен медал
Од IV година под менторство на професор Валентин Чачор