Нашите ученици на предавање ка проф. д-р Анис Сефанидис