Специјална награда на нашите ученици на конкурсот „Trash for art“ организиран од Пакомак

Кога желбата и волјата прераснуваат во дело. Вредни раце и хумани срца. Благодарност до Пакомак за доделената специјална награда која заминува за Лео Изработиле Бојан Секулоски, Дарио Павлески, Исидора Маркоска, Ана Томоска, Стефан Тасески и Дафина Талевска. Ментори Александра Маркоска Томоска и Дарко Цветкоски.