Одлични резултати и на регионалниот натпревар по Билогија

На регионалниот натпревар по Биологија кој се одржа на 15.03.2024 година, нашите ученици постигнаа одлични резултати:

1. Петар Стојаноски I година – III награда ментор Славица Кичеец 2. Филипа Мијалкова II година – II награда ментор Емилија Трајческа 3. Митко Савев III година – I награда ментор Весна Цветкоска 4. Софија Милеска III година – I награда ментор Емилија Трајческа 5. Марија Зороска III година – II награда ментор Весна Цветкоска 6. Димитар Ѓуроски III година – II награда ментор Весна Цветкоска 7. Јана Џамтоска III година – III награда ментор Весна Цветкоска 8. Симона Упарческа III година – III награда ментор Весна Цветкоска 9. Сара Петкоска III година – III награда ментор Емилија Трајческа 10. Стојан Велкоски IV година – I награда ментор Весна Цветкоска 11. Елена Петреска IV година – III награда ментор Весна Цветкоска 12. Јана Алексоска IV година – III награда ментор Весна Цветкоска 13. Јана Талевска III година – пофалница 14. Даријан Ангелоски III година – пофалница 15. Стефанија Мишоска III година – пофалница Продолжуваме на државен натпревар.