Посета на Лесновскиот манастир

February 15, 2018 0

За учениците од прва година беше организирана кратка,  еднодневна посета до Лесновскиот манастир. Целта беше запознавање на учениците со Лесновската книжевна школа и нејзината богата […]