Барање за прибирање понуди

March 23, 2018 0

1. Поднесувач на барањето е ОСУ”Св.Климент Охридски” – Охрид. со адреса ул.Димитар Влахов бр.71 2. Предмет на барањето: снимање и изработка на фотографии и изложбено […]