Распоред за полагање државна матура за 01.06.2019 год.

Распоред на простории:

ГИМНАЗИЈА ПРИЗЕМЈЕ /

ГИМНАЗИЈА I KAT Англиски јазик 1, 2, 3, 4, 5 и 6

ГИМНАЗИЈА II KAT Англиски јазик 7, 8, 9 и 10 ; Германски јазик 1

Список на кандидати по простории:

Англиски јазик ТУКА ; Гермнаски јазик ТУКА