Барање за прибирање понуди

February 21, 2022 0

ПРЕДМЕТ: Барање за прибирање понуди 1.         Поднесувач на барањето е ОСУ”Св.Климент Охридски” – Охрид. со адреса ул.Димитар Влахов бр.71 2.         Предмет на барањето: изработка на […]