Интерен оглас за спроведување на Конкурсот за запишување ученци во I година во учебната 2022/2023 година – трето пријавување

June 27, 2022 0

Врз основа на член 42 од Законот за средно образование и Конкурсот за запишување на ученици во јавните средни училишта во учебната 2022/2023 година од […]

Интерен оглас за спроведување на Конкурсот за запишување ученци во I година во учебната 2022/2023 година – второ пријавување

June 20, 2022 0

Врз основа на член 42 од Законот за средно образование и Конкурсот за запишување на ученици во јавните средни училишта во учебната 2022/2023 година од […]