55. Детски Рацинови Средби

November 14, 2022 0

И нашето училиште учествуваше на овогодинешните Рацинови средби. Пофалница за ученичката Ива Јовановска и нејзиниот ментор, професорката Маријана Таневска.