ОГЛАС за набавка – Изработка на проектна документација за фаза термотехника – модификација на постојната машинска потстаница

February 25, 2021 0

ОГЛАС ЗА  ПОТРЕБА ОД НАБАВКА    ПРАВЕН ОСНОВ: Член 40 од Законот за јавни набавки, за набавка на услуги чиј вкупен износ не е поголем […]